tło

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne można stosować do ogrzewania wody użytkowej (CWU) oraz do wspomagania ogrzewania pomieszczeń. Warunki nasłonecznienia występujące w Polsce są odpowiednie do wykorzystania kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne

 

Poniżej prezentujemy przykładową tabelę doboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych w zależności od ilości osób i powierzchni budynku.

Najlepiej jednak jest skontaktować się z fachowcem w celu indywidualnego doboru - kontakt z nami.

Kolektory słoneczne

 

Lokalizacja kolektorów słonecznych

Aby maksymalnie wykorzystać energię promieniowania słonecznego, płaszczyzna kolektora powinna być skierowana w miarę możliwości na południe oraz prostopadle do padających promieni słonecznych.

 Kolektory słoneczne

W praktyce jednak nie zawsze możliwe jest skierowanie kolektora na południe, więc dopuszcza się odchylenia kąta w granicach ±45°, co przedstawia rysunek nr 14. Z programów symulacyjnych wynika, że straty zysków energetycznych kolektorów odchylonych od kierunku południowego o kąt 45° nie są znaczące i mieszczą się w granicach do 10%. Zdecydowanie istotniejsze jest ustawienie płaszczyzny kolektora prostopadle do padających promieni słonecznych.  Poniżej przedstawiono analizę  ilości docierającej energii promieniowania słonecznego do płaszczyzny kolektora w poszczególnych miesiącach w zależności od kąta nachylenia dachu (25°, 45°, 75°), co zilustrowano na rys. nr 15 dla promieniowania bezpośredniego i rys. nr 16 dla promieniowania rozproszonego.

Instalację solarną stosuje się do wspomagania centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub podgrzewania wody basenowej.  Jeżeli instalacja będzie podgrzewać ciepłą wodę użytkową lub basen tylko w sezonie letnim najlepiej ustawić kolektory pod kątem w przedziale 0-20o Zysk energii będzie znikomy, ale w lecie przynajmniej nie nastąpi jej spadek. Natomiast, jeżeli instalacja solarna planowana jest do całorocznego podgrzewania c.w.u optymalnym ustawieniem jest zakres kątów 55 -65 o. Zyskujemy znacznie zwiększenie ilości energii docierającej do kolektora w zimnie, także sporo więcej mamy wiosną i jesienią. W lecie następuje nieznaczny spadek energii docierającej do kolektora, który bez problemu jest kompensowany, znacznie większym nasłonecznieniem w tym okresie. Jeżeli instalacja oprócz c.w.u ma także wspomagać centralne ogrzewanie jedynym sensownym ustawianiem jest pochylenie kolektorów w zakresie kątów 75-85o. Przy takim ustawieniu mamy maksymalny zysk energii w okresie zimowym, czyli w czasie, gdy potrzebujemy najwięcej energii.

Przykładowe zdjęcia z realizacji :


Fotowoltaika piTERN

piTERN sp. z o.o.
ul. Batorowska 9
Dąbrowa 62-070
NIP: 782 25 54 455
REGON: 302293280

Tel.: 61 679 14 14
Tel kom.: 505 056 853
E-mail: info@pitern.pl

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.