28-11-2022

Co trzeba wiedzieć o opłacie mocowej?

Z założenia opłata mocowa ma być zatem formą zabezpieczenia finansowego, dzięki któremu będzie możliwe utrzymanie rezerw energetycznych. Nowa pozycja na rachunku za prąd ma pomóc w gromadzeniu środków na inwestycje w rozwój przemysłu energetycznego, w tym np. w unowocześnienie elektrowni czy zwiększenie możliwości przesyłowych energii. 

 

Jak naliczana jest opłata mocowa?

Nowa należność w praktyce naliczana jest od stycznia 2021 roku. Dotyczy zarówno prywatnych odbiorców prądu, jak i przedsiębiorców. Ci pierwsi płacą stawkę zryczałtowaną, która jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej

rachunek

Obowiązujące stawki w 2022 roku wynoszą:

  • 2,37 zł miesięcznie dla rocznego zużycia energii poniżej 500 kWh,
  • 5,68 zł miesięcznie dla rocznego zużycia energii od 500 do 1200 kWh,
  • 9,46 zł miesięcznie dla rocznego zużycia energii od 1200 do 2800 kWh,
  • 12,25 zł miesięcznie dla rocznego zużycia energii powyżej 2800 kWh.

Przedsiębiorcy nie kwalifikują się do stawki zryczałtowanej. W ich przypadku opłata mocowa naliczana jest na podstawie zużycia każdej kWh energii elektrycznej w godzinach szczytu od 7 do 22. Wysokość takiej opłaty jest zatem wyższa niż w przypadku indywidualnych odbiorców prądu.

 

Opłata mocowa a instalacja fotowoltaiczna

Wysokość opłaty mocowej może być niższa za sprawą montażu instalacji fotowoltaicznej. Uniezależnienie się od dostawców energii oznacza ograniczenie poboru energii z sieci, a tym samym obniżenie wartości naliczanej opłaty mocowej.

 

 

 

 

Produkty