RODO infolinia

Informacja o przetwarzaniu danych osób korzystających z infolinii.

Wskazanie Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest piTERN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie (62-070 Dopiewo), ul. Batorowska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr KRS: 0000442909, NIP: 7822554455 (dalej: Administrator), z którą może Pani/Pan kontaktować się pod numerem tel. +48 505 056 853 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Cel przetwarzania
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa rozmów telefonicznych prowadzonych na infolinii piTERN, a także wykonywanie usług zgłoszonych poprzez infolinię oraz w celach marketingowych, a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy - przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Okres przetwarzania
Pani/Pana dane w celu świadczenia usług przetwarzane są zasadniczo nie dłużej niż 10 lat od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
Pana/Pani dane przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane przez czas nieokreślony do dnia złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

Przekazywanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich, podwykonawcom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Pani/Panu prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych,
4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przeniesienie danych osobowych rozumiane jako przekazanie danych innemu administratorowi na wniosek osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie odbywa się w systemach informatycznych i jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
6. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa,

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje.
Nie jest Pan/Pani zobowiązana do podania swoich danych osobowych, lecz jest to konieczne w celu realizacji usług przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

 

 

Produkty