Co warto wiedzieć o programie Mój Prąd 4.0?

Planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej? Wiedz, że możesz liczyć na finansowe wsparcie, które odciąży Twój domowy budżet. Jeżeli szukasz sposobu na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, jesteś w dobrym miejscu. W dzisiejszym artykule przypominamy o programie „Mój prąd” oraz wyjaśniamy zasady jego czwartej edycji – „Mój prąd” 4.0. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z dofinansowania i dowiedz się, ile wynoszą maksymalne dotacje.

 

Charakterystyka programu „Mój prąd”

koncept 4.0

Program „Mój prąd” to rodzaj bezzwrotnego finansowego wsparcia dla prosumentów, którzy planują budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp w swoich domach. Jego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. Pierwsza edycja programu wystartowała w 2019 roku. Wówczas kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 5000 złotych. Obecnie od 15 kwietnia 2022 roku ruszyła 4. edycja programu, która przyniosła zmiany zarówno w wysokości dofinansowania, jak i możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.

 

„Mój prąd” 4.0 – nowa edycja, nowe zasady

W formie krótkich pytań i odpowiedzi przybliżamy nowe zasady programu, który obowiązuje od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania puli środków.

 

Dla kogo?

Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie prosumenci rozliczający się w systemie net-billingu.

 

Na co?

Dofinansowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią.

Urządzenia objęte programem to:

  • instalacja fotowoltaiczna o mocy od 2 kW do 10 kW (inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji)
  • magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł,
  • magazyn ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem
  • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

 

Ile?

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji to 20,5 tys. złotych i zależy od zakresu inwestycji, z czego:

  • sama instalacja PV - do 4000 zł,
  • instalacja PV przy zakupie innych elementów - do 5000 zł,
  • magazyn ciepła - do 5000 zł,
  • magazyn energii elektrycznej - do 7500 zł,
  • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) - do 3000 zł.

Dla prosumentów którzy otrzymali już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakładają rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzą na net-billing przewidziana jest dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną w kwocie 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD na formularzu przeznaczonym do dofinansowania w formie dotacji (lub formularzach, jeżeli zakres Programu zostanie rozszerzony o dodatkowe elementy) właściwym dla danego naboru w ramach Programu. Formularz (lub formularze) wniosku dostępny jest w GWD pod adresem
https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Ważne: Pomagamy naszym klientom złożyć wniosek o dofinansowanie!

Gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące programu?

https://mojprad.gov.pl/

Nasi doradcy chętnie opowiedzą o szczegółach programu, zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

Produkty