19-01-2021

Czy program „Mój Prąd” będzie kontynuowany w 2021 roku?

„Mój Prąd” to jedna z najkorzystniejszych inicjatyw podjętych przez rząd w ostatnich latach. Umożliwiła ona wielu Polakom zmianę sposobu pozyskiwania energii na bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska poprzez zwrot nawet 50% (do 5.000 zł) kosztów instalacji fotowoltaicznej. Jak się okazuje, program odniósł tak ogromny sukces, że możemy spodziewać się jego kontynuacji w 2021 roku.

 

Kiedy rozpocznie się nabór do programu „Mój Prąd” na rok 2021?

fotowoltaika

Choć drugi nabór wniosków o dotację w ramach programu został zamknięty 6 grudnia, mamy już pewne informacje, że pojawi się następny. Podczas ostatniego kongresu Trendy Energetyczne, który został zorganizowany przez Globenergię, Ireneusz Zyska (wiceminister klimatu i środowiska, a zarazem pełnomocnik rządowy ds. OZE) zapewnił, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły decyzję o kontynuacji „Mojego Prądu” w 2021 roku. Wynika ona z wielkiego sukcesu, jakim okazał się program – jego wdrożenie przyczyniło się do wygenerowania licznych inwestycji, a także do znacznego rozwoju rynku PV.

Ministerstwo rozważa przy tym rozszerzenie programu – tak, by oprócz zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie obejmowało również pompy ciepła, domowe stacje ładowania EV (do pojazdów elektrycznych) oraz akumulatory do magazynowania energii. Głównym założeniem przyświecającym temu pomysłowi jest umożliwienie obywatelom zbilansowanego zużycia energii w miejscu jej produkcji. Choć oprócz tego nie znamy jeszcze żadnych szczegółów odnośnie reguł i charakteru trzeciego naboru wniosków, wiemy, że zgodnie z planem ma się on rozpocząć w pierwszej połowie bieżącego roku. Biorąc pod uwagę, że mamy już luty, otwarcia naboru należy się spodziewać nie wcześniej niż w okolicach maja lub czerwca.

Wiceminister podkreślił przy tym, że obecna liczba prosumentów – obecnie wynosząca ok. 270.000 osób – zgodnie z planami rządu ma ostatecznie przekroczyć milion.

Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie otworzy się trzeci nabór programu, nie warto czekać na jego rozpoczęcie – zamiast tego lepiej zainwestować w panele fotowoltaiczne już teraz. Dlaczego? Ponieważ ta forma magazynowania energii jest na tyle ekonomiczna, że zakup i montaż paneli zwrócą się nam już po kilku latach użytkowania – nie potrzebujemy do tego specjalnego dofinansowania. Co więcej, jeżeli planujemy wziąć udział w programie, i tak w momencie składania wniosku będziemy musieli posiadać instalację – „Mój Prąd” obejmuje bowiem wyłącznie inwestycje już istniejące. Posiadanie paneli w chwili otwarcia naboru da nam przy tym przewagę nad tymi kandydatami, którzy dopiero będą musieli dokonać zakupu, ponieważ wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia.

 

 

 

 

Produkty