20-01-2021

Czym jest „zielona energia”?

mężczyzna rysuje w powietrzuDbanie o środowisko naturalne stanowi w obecnych czasach kwestię priorytetową. Kolejne branże wdrażają odmienne rozwiązania, których celem jest walka z globalnym ociepleniem doprowadzającym do huraganów, powodzi, suszy.

Propaguje się między innymi wprowadzenie stałych zmian zachowań konsumentów – mamy kupować mniej i bardziej świadomie (w obliczu kryzysu klimatycznego nie ma miejsca na nadprodukcję). Przede wszystkim jednak nadzieje na uniknięcie katastrofy ekologicznej pokłada się w odnawialnych źródłach energii (OZE). Dlatego jako odpowiedzialna społecznie firma proponujemy naszym klientom fotowoltaiczne instalacje dla domów, mniejszych i większych przedsiębiorstw oraz gospodarstw wiejskich (w końcu z energii słonecznej nie powinny korzystać jedynie elektrownie).

 

Energia odnawialna

Stopniowe, ale nieuchronne, wyczerpywanie się nieodnawialnych surowców energetycznych, czyli konwencjonalnych źródeł energii, zmusiło ludzkość do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Wśród najważniejszych zadań polityki energetycznej wymienia się: zwiększenie efektywności energetycznej, dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu sektora energetyki na środowisko naturalne, wspomaganie rozwoju energetyki odnawialnej. W celu uzyskania energii należy obecnie korzystać ze źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania między innymi energię promieniowania słonecznego, wiatru, wody. Jednocześnie postuluje się korzystanie z lokalnych zasobów energetycznych, co prowadzi do tworzenia się energetyki rozproszonej. „Zielona energia” stanowi energię odnawialną pochodzącą z niekonwencjonalnych źródeł, która przyczynia się do ochrony środowiska, a przy okazji stymuluje rozwój gospodarki, w tym tworzenie się nowych miejsc pracy.

Odnawialne źródła energii, takie jak wykonywane przez nas inwestycje solarne, coraz wyraźniej wypierają te nieodnawialne z międzynarodowego bilansu energetycznego. Najszybszy rozwój przypisuje się technologii fotowoltaicznej. Urządzenia wykorzystujące energię słoneczną stają się powszechnie dostępne, a pozyskiwaną z nich energię przeznacza się na cele bytowe i gospodarcze. Zakup wspomnianych rozwiązań stanowi niezwykle opłacalną inwestycję, która zwraca się w ciągu kilku lat. Fotowoltaika (PV) stanowi energię elektryczną pochodzącą ze słońca. Wśród zalet systemów fotowoltaicznych, czyli systemów PV, wymienia się między innymi ich stosunkowo łatwą instalację i obsługę oraz możliwość zintegrowania ich z innymi systemami energetycznymi. Naszym klientom oferujemy stworzone specjalnie dla nich systemy solarne, w tym perfekcyjnie dobrane panele fotowoltaiczne stanowiące niewyczerpane źródło energii.

Warto podkreślić, że pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca uznaje się za najkorzystniejsze dla środowiska naturalnego. Rozwojowi fotowoltaiki sprzyjają coraz niższe koszty zakupu ogniw fotowoltaicznych oraz nowe regulacje prawne. Na gwałtowny rozwój fotowoltaiki w Polsce wpłynęła możliwość odliczenia zakupu paneli słonecznych od podatku w ramach tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. Naszym klientom pomagamy w ubieganiu się o dofinansowanie fotowoltaiki dla domu i firm. Informujemy ich także o zmieniających się przepisach - na przykład 19 września 2020 roku wprowadzono w życie nowe regulacje przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z którymi każda instalacja o mocy powyżej 6,5 kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (ppoż) oraz zgłoszenia do organów Państwowej Straży Pożarnej.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami