15-06-2021

Czym się kierować wybierając pompę ciepła?

Pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością. Zarówno w przypadku nowych inwestycji, jak i remontów, zakładane są różne rodzaje tego urządzenia. Największym powodzeniem cieszą się urządzenia typu powietrze/woda do centralnego ogrzewania. Bogata oferta rynkowa może wywoływać dezorientację u potencjalnego klienta. Dlatego postanowiliśmy uporządkować podstawowe informacje na temat najważniejszych kryteriów wyboru pomp ciepła. 

Jeśli chcesz kupić pompę ciepła, a nie wiesz, na co zwrócić uwagę przy zakupie, określ najpierw, jaką funkcje ma pełnić urządzenie.

Klimatyzator

Pompy ciepła nadają się zarówno do ogrzewania domu, jak i wody użytkowej. Niektóre z nich pełnią także funkcję klimatyzatora. Istnieją również modele przeznaczone specjalnie do c.w.u. lub do podgrzewania wody w basenie. Warto również na początku określić możliwe dolne źródło ciepła. Może wśród nich być zarówno woda, powietrze, jak i grunt, choć w wybudowanych już budynkach montowanie instalacji podziemnej jest kłopotliwe, dlatego zwykle wykorzystuje się tam powietrze.

Moc pompy powinna być dobrana do zapotrzebowania budynku na ciepło. Można je określić, wykonując obliczenia zgodnie z normą PN-EN 12831 dla temperatury minimalnej dla danej strefy klimatycznej. W uproszczeniu przyjmuje się, że dla domów dobrze zaizolowanych moc powinna wynosić 50 W/m², a dla średnio zaizolowanych – 70 W/m². Należy ponadto wyznaczyć tzw. punkt biwalentny, czyli temperaturę, gdzie sprawność pompy będzie nadal dobra. Możliwe jest także utworzenie układu hybrydowego z drugim źródłem ciepła, na przykład kotłem peletowym.

 

Split czy monoblok? 

Może spotkałeś się już z nazwami split i monoblok. To dwa popularne typy pomp ciepła. Split może być zainstalowany tylko przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia w zakresie f-gazów. Z kolei w monobloku wszystkie elementy znajdują się w obudowie. Montaż tego typu urządzenia jest szybki i prosty. Pompę ustawia się obok budynku. Między nią a instalacją grzewczą prowadzi się rury z wodą lub cieczą, która nie zamarza.

Ważnym parametrem pompy ciepła jest COP, czyli wydajność pompy, a dokładniej stosunek chwilowej mocy grzewczej do mocy chwilowej kompresora (lub innych elektronicznych komponentów pompy). Istotne jest, by zwracać uwagę, dla jakich parametrów A i W podana jest COP. Wybór czynnika chłodzącego ma również ogromne znaczenie dla instalacji i użytkowania pompy ciepła. Stosowany obecnie dość często propan charakteryzuje się niskim współczynnikiem GWP (czyli potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego). Przy jego użyciu nie są wymagane uprawnienia w zakresie F-gazów.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami