21-05-2021

Jak i jak często serwisuje się pompy ciepła?

Pompy ciepła to inteligentne i bezobsługowe urządzenia grzewcze, korzystające z odnawialnych źródeł energii. Charakteryzują się one dużą niezawodnością – mogą wydajnie pracować nawet przez kilkadziesiąt lat. Jednak, aby ich eksploatacja mogła być bezawaryjna i długotrwała, należy co jakiś czas przeprowadzać przeglądy kontrolne oraz prace serwisowe pomp ciepła.

 

Dlaczego należy przeprowadzać regularne przeglądy pomp ciepła?

Naprawa pompy ciepła

Warto mieć na uwadze, że większość producentów pomp ciepła wymaga okresowego przeglądu lub serwisowania, w celu zachowania okresu gwarancyjnego. Zazwyczaj obligatoryjny jest minimum jeden przegląd w roku, który najlepiej przeprowadzić w miesiącach letnich – pozwoli to na wyeliminowanie potencjalnych problemów z ogrzewaniem budynku podczas okresu grzewczego. Trzeba również pamiętać, że pierwszy gwarancyjny przegląd powinien być wykonany przed upływem roku od uruchomienia urządzenia.

Pompa ciepła to jeden elementów instalacji grzewczej, który rzadko ulega awarii. Zazwyczaj nieprawidłowości w działaniu pompy są wynikiem problemów z pozostałymi elementami instalacji np. dolnym źródłem ciepła. Natomiast jeśli urządzenie wykryje uszkodzenia, wówczas system wyłączy urządzenie i regulator zgłosi awarię. Z kolei podwyższone ryzyko wystąpienia awarii pompy ciepła związane jest z jej typem – w przypadku systemów, które energię pobierają z gruntu, istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się usterki. 

Niektóre pompy ciepła umożliwiają samodzielną ocenę pracy urządzenia, rozpoznanie problemów oraz ich ewentualną naprawę (za pomocą aplikacji, którą udostępnia producent). Jeśli system znajdzie nieprawidłowości w działaniu pompy, wówczas na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie komunikaty, których znaczenie oraz wskazówki dotyczące naprawy, można znaleźć w serwisie producenta. Przeprowadzenie autodiagnostyki jest możliwe tylko w przypadku nieskomplikowanych problemów, poprzez zmianę określonych parametrów pompy ciepła.

 

Jakie czynności wchodzą w skład prac serwisowych?

W ramach przeglądu serwisowego na początku serwisant ocenia efektywność pracy pompy ciepła. W tym celu sprawdza, czy urządzenie nie pobiera za dużo prądu i ewentualnie dokonuje zmian ustawień regulatora. Następnie serwisant analizuje historię błędów zapisanych w regulatorze – na tej podstawie może zweryfikować źródło awarii oraz zapobiec jej powstaniu w przyszłości.

Dodatkowo szczegółowy przegląd techniczny obejmuje:

  • kontrolę szczelności i ciśnienia układu chłodniczego, w tym sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego,
  • weryfikację prawidłowego działania instalacji elektrycznej m.in.: kontrolę działania czujników i bezpieczników oraz inspekcję prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych,
  • kontrolę stanu filtrów,
  • czyszczenie parownika (wymiennika), który odpowiada za pobór ciepła z powietrza atmosferycznego,
  • kontrolę instalacji grzewczej, przeponowych naczyń wzbiorczych, wody użytkowej oraz dolnego źródła ciepła,
  • sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa.

Na koniec przeglądu technicznego serwisant jest zobowiązany do sporządzenia raportu, w którym powinien przedstawić ewentualne uszkodzenia oraz podać wymagany zakres napraw, które należy przeprowadzić.

Regularna kontrola pompy ciepła jest niezbędna i ma bezpośredni wpływ na jej żywotność. Dodatkowo bezawaryjne działanie urządzenia przekłada się na efektywniejszą i bezproblemową pracę całego systemu grzewczego, co z kolei ma wpływ na oszczędną eksploatację instalacji grzewczej.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami