18-11-2020

Jakie są różnice pomiędzy panelami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi?

montaż paneliPraktyczne wykorzystanie docierających do naszej planety promieni słonecznych, jako źródła energii elektrycznej lub energii cieplnej, jest coraz częściej stosowane. Zarówno klienci indywidualni, jak i klienci biznesowi, czyli m.in. firmy, coraz częściej chcąc zaoszczędzić nieco pieniędzy, które każdego roku wydają na opłaty za energię elektryczną oraz za ocieplanie budynków czy za ciepłą wodę użytkową, decydują się na dokonanie inwestycji w panele fotowoltaiczne lub w panele słoneczne. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu napiszemy, czym się od siebie różnią oba te instalacje. 

 

Podstawowe różnice pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a panelami słonecznymi

Najważniejszą różnicą pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a panelami słonecznymi (które nieco częściej nazywa się kolektorami słonecznymi) jest ich przeznaczenie, czyli sposób użytkowania.

Umieszczone najczyściej na dachu budynku panele fotowoltaiczne mają za zadanie wykorzystywać dochodzące do nich promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, którą będzie można zasilać stosowane w budynku urządzenia elektryczne. Z kolei kolektory słoneczne są stosowne do produkcji energii cieplnej, którą można wesprzeć stosowaną w budynku instalację centralnego ogrzewania oraz podgrzać ciepłą wodę użytkową.

Ze względu na różnice w przeznaczeniu obu typów instalacji, znacznie różnią się one także budową.

 

Budowa paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne to zazwyczaj stalowa lub aluminiowa rama ochronna, na której znajdują się pobierające promienie słoneczne mono- lub polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne oraz zabezpieczająca je przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed wpływem środowiska hermetycznie uszczelniona szklana szyba. Umieszczone na ramie ogniwa z wierzchu są laminowane folią EVA, natomiast od spodu są zabezpieczone warstwą folii poliestrowej i płytą.

Produkowana w panelach fotowoltaicznych energia elektryczna jest wykorzystywana do zaspokajanie bieżących potrzeb w budynku, natomiast jej nadwyżki są albo przekazywane do sieci energetycznej, albo gromadzone w będących częścią instalacji akumulatorach. Znacznie częściej praktykowana jest pierwsza możliwość, czyli instalacje fotowoltaiczne typu on-grid. Nadwyżki produkowanej i przekazywanej do sieci energii elektrycznej można potem odebrać, co wpływa na znaczną oszczędność.

 

Budowa kolektorów (paneli) słonecznych

Z kolei w kolektorach słonecznych głównym elementem umieszczonym w uszczelnionej ramie ochronnej jest absorber, który jak sama nazwa wskazuje, absorbuje promienie słoneczne. To właśnie tego elementu w dużej mierze zależy sprawność całego panelu. Najczęściej stosowane są kolektory płaskie, które są układem cienkich rurek lub wykonanych z profili kanałów, przymocowanych do metalowej, pokrytej tzw. powłoką selektywną płyty. Całość konstrukcji jest zamknięta w obudowie, która ogranicza ewentualne straty ciepła i chroni wnętrze panelu przed uszkodzeniami. Wewnątrz rurek płynie ciesz, zazwyczaj roztwór glikolu, który się ogrzewa ciepłem przekazywanym przez absorber. Zebrane przy użyciu kolektorów słonecznych ciepło jest magazynowane w odpowiednio zaizolowanych zbiornikach, a następnie wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub/i do wspierania systemów centralnego ogrzewania.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami