18-11-2020

Na czym polega zasada bilansowania energii w fotowoltaice?

zabawkowy domek na desceKażdy użytkownik paneli fotowoltaicznych, po zainstalowaniu oraz zgłoszeniu swoich urządzeń do dostawcy energii elektrycznej, staje się prosumentem, co oznacza, że jest jednocześnie producentem własnej energii elektrycznej oraz jej konsumentem. Wiąże się to z obowiązkiem przestrzegania określonych przepisów, ale jednocześnie daje też wiele korzyści. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu postaramy się Państwu wytłumaczyć, co się dzieje z nadwyżką produkowanej przez siebie energii elektrycznej oraz na czym polega zasada jej bilansowania i rozliczania. 

 

Bezgotówkowe rozliczanie energii elektrycznej — Opust

Każdego użytkownika paneli fotowoltaicznej interesuje bezgotówkowe rozliczanie wyprodukowanej i pobranej od dostawcy energii elektrycznej, czyli tzw. opust. W zależności od umowy z dostawcą, może się on odbywać w okresie rocznym lub odpowiednio krótszym. Zasada „współpracy” z dostawcą energii opiera się na zasadzie, że produkowaną przez siebie energię elektryczną możemy użytkować w czasie rzeczywistym lub przekazywać ją do elektrowni, a następnie ją użytkować, ale w nieco mniej dla nas korzystnym rozliczeniu.

Według ustawy OZE oraz umów podpisywanych pomiędzy prosumentem a dostawcą energii, posiadając instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kW, za każdy 1 kWh energii oddanej do sieci, prosument może odebrać, bez dodatkowych opłat, 0,8 kWh energii. Z kolei w przypadku większych instalacji fotowoltaicznych, czyli takich o mocy od 10 do 50 kW, sposób rozliczenia odbywa się stosunkiem 1 kWh do 0,7 kWh.

 

Rola właściwie dobranej mocy paneli fotowoltaicznych

Bardzo istotnym problemem jest to, że jeżeli przez rok nie wykorzystamy w ramach opustu wyprodukowanej przez siebie i przekazanej do dostawcy energii, niestety ją stracimy. Wyprodukowaną, a następnie pozyskiwaną od dostawcy energię elektryczną musimy wykorzystać maksymalnie w ciągu roku. Oczywiście, jeżeli nam się to nie uda i tak nie będziemy płacili rachunków za prąd, ponieważ cały czas nasz bilans będzie na plusie, jednak żeby zoptymalizować działanie całego systemu, niezbędne jest dobranie takiej jego mocy, żeby odpowiadało potrzebom naszego gospodarstwa domowego. Pamiętajmy bowiem, że im mocniejsza instalacja fotowoltaiczna, tym jej zakup będzie nas więcej kosztował. Dobierając moc paneli, warto jest skorzystać z umieszczonego na naszej stronie kalkulatora fotowoltaicznego, co pozwoli nam na wstępne określenie przybliżonych kosztów ich zakupu i montażu. Doborem dokładnej mocy paneli zajmą się już nasi specjaliści podczas realizacji umowy. Zapraszamy!

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami