Nowa odsłona programu Czyste Powietrze

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa edycja programu Czyste Powietrze. Wprowadza ona zmiany w progach dochodowych i wysokościach dofinansowania, a także obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. W pytaniach i krótkich odpowiedziach prezentujemy najważniejsze informacje o zmienionym programie.

Kto może być beneficjentem?

Dofinansowanie mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jakie są poziomy dofinansowania?

 • Podstawowy – dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.
 • Podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Maksymalny - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Jakie kwoty na fotowoltaikę i pompę ciepła?

Dofinansowanie do pompy ciepła powietrze-woda:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 12 600 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 70% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 22 000 zł
 • najwyższy poziom finansowania – do 100% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 31 500 zł

Dofinansowanie do pompy ciepła powietrze-woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej):

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 55% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 19 400 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 80% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 28 100 zł
 • najwyższy poziom finansowania – do 100% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 35 200 zł

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej (od 2 do 10 kW):

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 6 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 9 000 zł
 • najwyższy poziom finansowania – do 100% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 15 000 zł

Dofinansowanie na fotowoltaikę jest przyznawane tylko w połączeniu z wymianą źródła ciepła.

Nowości w programie

 • Beneficjenci podwyższonego i maksymalnego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się o 50 % dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu.
 • Wprowadzono możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył wymiany pieca.
 • Beneficjent ubiegający się o dotację na kompleksową termomodernizację będzie musiał obowiązkowo przeprowadzić audyt energetyczny budynku, na który może otrzymać dofinansowanie do 1 200 zł.

Jak złożyć wniosek?

W zależności od rodzaju dofinansowania:
Dotacja i dotacja z prefinansowaniem – dwie możliwości:

 • e-wniosek przez internet – na rządowej stronie gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, a następnie opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze – bezpośredni link)
 • papierowy wniosek w urzędzie – dwa etapy: wygenerowanie wniosku na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – bezpośredni link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie), wydrukowanie i złożenie wniosku we właściwym WFOŚiGW lub oddziale)

Kredyt z dotacją:

 • wniosek w banku wraz z opcją skorzystania z Kredytu Czyste Powietrze – składane w banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”

Gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące programu?

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Doświadczony dostawca pomp ciepła i fotowoltaiki

Jeśli myślisz o wymianie źródła ciepła i montażu fotowoltaiki oraz chciałbyś skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na pytania i przygotujemy najlepsze rozwiązanie.

Kontakt Umów się na bezpłatną konsultację