01-04-2022

Nowe przepisy w fotowoltaice w pytaniach i odpowiedziach – czyli co zmienia się od 1 kwietnia 2022 r.

panele fotowoltaiczne na dachuSą dwa główne powody, dla których warto rozważać inwestycję w instalację fotowoltaiczną:

  • rosnące ceny energii elektrycznej – biorąc pod uwagę dostępne analizy rynkowe i przewidywania energia elektryczna na przestrzeni najbliższych lat będzie drożeć;
  • ekologia – z niepokojem obserwujemy, jak zmienia się klimat na naszej planecie, która jest przecież naszym wspólnym dobrem; inwestując w czystą, zieloną energię mamy swój wkład w ratowanie planety

Nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe zasady rozliczania prosumentów, budzą niepokój i wątpliwości, więc warto poznać szczegóły, by móc podjąć właściwą decyzję. Odpowiadając na poniższe pytania postaramy się przybliżyć, jak będzie działał system rozliczeń „nowych” prosumentów.

Jak wyglądał system rozliczania?

Prosumenci byli do tej pory rozliczani w systemie tzw. net-meteringu. Prosument wyprodukowaną energię ze słońca zużywał na własne potrzeby a nadwyżkę oddawał do sieci zakładu energetycznego. Mógł ją potem odebrać z sieci w godzinach lub porach roku, w których instalacja nie dostarczała mu odpowiedniej ilości prądu. Ta wymiana odbywała się bezgotówkowo, rozliczane – najczęściej w okresie jednego roku – były kilowatogodziny.

Dlaczego się zmienił?

Nowe zasady rozliczeń zostały wprowadzone w nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak tłumaczą wnioskodawcy tych zmian, są one spowodowane problemem z sieciami przesyłowymi, które są przeciążone i obecnie traktowane jako darmowy magazyn energii. Nowe zasady mają zmotywować użytkowników do lepszego zarządzania energią w domu, gospodarstwie lub firmie, a w szczególności do zwiększania poziomu autokonsumpcji.

Kiedy zaczną obowiązywać zmienione zasady rozliczania?

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Wszyscy, którzy do 31 marca 2022 r. dokonali prawidłowego zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego, pozostaną w starym systemie rozliczeń – net-meteringu – przez 15 lat, chyba że dobrowolnie będą chcieli być rozliczani bazując na nowych zasadach – mają taką możliwość.

Jakie są nowe warunki rozliczania?

Nowy system – tzw. net-billing – polega na sprzedaży i odkupie energii elektrycznej od dostawcy energii. Rozliczenie jest nie – tak jak do tej pory – w kilowatogodzinach – lecz wartościowe. Co to oznacza?

  • przekazując do sieci nadwyżkę energii prosument otrzyma za nią zapłatę obliczaną według stawek rynkowych
  • pobierając prąd z sieci prosument będzie musiał za niego zapłacić po stawkach danego dostawcy energii

Co ważne, to rozliczenie będzie odbywało się w ramach tzw. depozytu konsumenckiego – tworzonego indywidualnie dla każdej osoby – w ciągu roku kalendarzowego. Na tym specjalnym koncie będzie zapisywała się wartość oddanego do sieci prądu i wartość pobranego.

Kogo dotyczy?

Tak jak do tej pory, system prosumencki będzie obowiązywał dla instalacji do 50 kWp, które są wykorzystywane na własny użytek w domach, gospodarstwach rolnych lub firmach.

Czy fotowoltaika w nowym systemie rozliczeń nadal się opłaca?

Jest kilka czynników, które pozwalają przewidywać, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest nadal opłacalna, mimo zmiany systemu rozliczeń.

  • podwyżka cen energii elektrycznej, która jest prognozowana również na następne lata, a wynika m.in. ze zbyt wolnego tempa zmian w mixie energetycznym w Polsce – wychodzeniu z węgla i przechodzeniu na OZE (płacimy coraz wyższe opłaty mocowe oraz ponosimy coraz wyższe koszty związane z ceną uprawnień do emisji CO²).
  • net-billing to nie jest nowy system, jest on z powodzeniem stosowany i sprawdzony w wielu krajach europejskich, w których dynamicznie rozwija się sektor energetyki słonecznej.

Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na opłacalność inwestycji?

Kluczową rolę dla nowych prosumentów odgrywają dwa czynniki:

  • autokonsumpcja – im wyższa, tym większe oszczędności; energia wyprodukowana z własnej instalacji fotowoltaicznej i skonsumowana na własne potrzeby jest energią najtańszą; warto pomyśleć o zwiększeniu autokonsumpcji poprzez inwestycję w pompę ciepła, magazyn energii, czy ładowarkę do samochodu elektrycznego
  • ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii – wartość energii sprzedawanej przez prosumentów do sieci będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (Towarowa Giełda Energii – RDN: link). W początkowym okresie – do 1 lipca 2024 roku – będzie to cena rynkowa miesięczna, a po tej dacie zostaną wprowadzone godzinowe okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że cena energii będzie ewaluowała nie tylko w ciągu roku, ale w ciągu dnia, dlatego tak ważne stanie się zarządzanie energią elektryczną w domu, firmie czy gospodarstwie rolnym.

Czy na fotowoltaice w nowym systemie będzie można zarobić?

Skoro energia jest sprzedawana do sieci to można byłoby przypuszczać, że im większa instalacja, tym większy uzysk i wyższa sprzedaż do sieci. Niestety nie jest tak do końca. Nowe przepisy dają nam możliwość odebrania tylko 20% wartości energii po 12 miesiącach, jeśli więc będziemy jej za dużo produkować a niewiele wykorzystywać na własne potrzeby, nie będzie możliwości jej odsprzedaży w całości. Dlatego nadal ważne będzie właściwe dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do danego odbiorcy.

Jeśli w powyższym artykule nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości skontaktuj się z nami. Nasi doradcy chętnie przybliżą szczegóły i przygotują ofertę w oparciu o nowe zasady rozliczeń.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

 

 

 

 

 

Produkty