09-01-2023

Ostatni dzwonek na fotowoltaikę z dotacją Mój Prąd!

Do końca marca 2023 roku potrwa nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0. Plany montażu instalacji fotowoltaicznej warto więc wcielić w życie jak najszybciej, by móc skorzystać z wysokich dotacji.

Kwoty dofinansowania

Od kwietnia 2022 roku inwestujący w fotowoltaikę mogą otrzymać dotację w ramach Programu Mój Prąd 4.0. Od 15 grudnia 2022 roku zasady programu uległy zmianom, które oznaczają dla beneficjentów większe wsparcie finansowe:

  • dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych wzrosło do poziomu do 6 000 zł, jeśli prosument zakłada tylko instalację PV oraz do poziomu do 7 000 zł, jeśli poza instalacją inwestuje również w inne urządzenia (magazyny energii, magazyny ciepła, systemy HEMS/EMS);
  • dofinansowanie do magazynów energii wzrosło do 16 000 zł.

(Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% poniesionych kosztów inwestycji.)

Zmiany w programie objęły wszystkich uczestników. Jeśli prosument już złożył wniosek i otrzymał wypłatę dofinansowania w poprzedniej wysokości, otrzyma wyrównanie do nowych kwot. Co ważne, nie musi po raz drugi składać wniosku.

Kto może być beneficjentem w programie

Program obejmuje prosumentów, którzy rozliczają się w ramach nowego systemu net-billingu.

Data naboru wniosków

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31.03.2023 r.

Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, instalacja fotowoltaiczna powinna zostać prawidłowo zamontowana, zgłoszona do zakładu energetycznego, który z kolei wymienia licznik na dwukierunkowy i wystawia zaświadczenie OSD. Formalności po stronie zakładu energetycznego mogą zająć ponad miesiąc, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej podjąć decyzję o montażu instalacji fotowoltaicznej.

Skontaktuj się z nami

Doradzimy, wykonamy fachowy montaż, zgłosimy instalację do zakładu energetycznego i pomożemy z formalnościami w programie Mój Prąd. Szybko i sprawnie.

Mój prąd plakat

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu Mój Prąd 4.0.

 

 

Produkty