28-04-2022

piTERN na Konferencji „Elementy Rolniczego Klastra OZE” w ramach greenPOWER 2022

plakat27 kwietnia 2022 r. odbyła się Konferencja „Elementy Rolniczego Klastra OZE” organizowana przez Polskie Forum Klimatyczne w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej greenPOWER. piTERN był partnerem tego wydarzenia.

Wśród poruszanych podczas konferencji tematów znalazły się m. in. podejście do zagadnień energetycznych w czasie toczącej się wojny w Ukrainie czy też biomasa jako źródło energii odnawialnej wraz z przykładami jej zastosowania.

W gronie prelegentów znalazł się również Piotr Majewski – Prezes Zarządu piTERN – który poruszył kwestie rozwiązań energetycznych dla terenów wiejskich. Opowiedział uczestnikom o czynnikach wpływających na zapotrzebowanie na energię elektryczną w rolnictwie, a potem na bazie przykładów przedstawił ekologiczne rozwiązania w gospodarstwach rolnych (instalacje fotowoltaiczne wspomagające nie tylko funkcjonowanie gospodarstwa, ale też np. pracę biogazowni). Poruszył również kwestie zagospodarowania gruntów rolnych pod farmy fotowoltaiczne oraz przedstawił proces inwestycji w tego typu rozwiązania. Wystąpienie zakończył ciekawymi przykładami rozwiązań łączących uprawę rolną lub hodowlę zwierząt z produkcją energii elektrycznej na tym samym terenie, czyli agrofotowoltaiki.

Konferencja była transmitowana na profilu FB Polskiego Forum Klimatycznego i tam też jest dostępne nagranie wszystkich wystąpień. Prelekcja piTERN rozpoczyna się od 3:06:40 – zachęcamy do obejrzenia.

 

 

 

 

 

Produkty