25-11-2022

Program Mój Prąd 4.0 z większymi dotacjami!

Od kwietnia 2022 roku inwestujący w fotowoltaikę mogą otrzymać dotację w ramach Programu Mój Prąd 4.0. Od 15 grudnia 2022 roku program przejdzie metamorfozę, która oznacza dla beneficjentów większe wsparcie finansowe. Co się zmieni?

Wyższe kwoty dofinansowania

Pieniądze

 

Przede wszystkim dopłaty do mikroinstalacji oraz magazynów energii ulegną zwiększeniu. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone do poziomu do 6 000 zł, jeśli prosument zakłada tylko instalację PV i do poziomu do 7 000 zł, jeśli poza instalacją inwestuje również w inne urządzenia (magazyny energii, magazyny ciepła, systemy HEMS/EMS), natomiast dofinansowanie do magazynów energii wzrośnie do 16 000 zł. Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% poniesionych kosztów inwestycji.

 

Większe dotacje dla wszystkich w programie

Istotne jest, że zmiany w programie obejmą wszystkich uczestników. Jeśli prosument już złożył wniosek i otrzymał wypłatę dofinansowania w poprzedniej wysokości, otrzyma wyrównanie do nowych kwot. Co ważne, nie musi po raz drugi składać wniosku.

 

Zmiana dat w programie

Kolejną istotną zmianą jest przedłużenie programu – nabór wniosków będzie prowadzony do 31.03.2023 r. (wcześniej miał się zakończyć w grudniu 2022 roku).

 

Kto może być beneficjentem w programie

 Tutaj zasady nie ulegają zmianie – program obejmuje prosumentów, którzy rozliczają się w ramach nowego systemu net-billingu.

Mój prąd platak

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu Mój Prąd 4.0.

 

 

Produkty