28-05-2021

Przepisy PPOŻ w Fotowoltaice

Najnowsze przepisy przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych wprowadzono 19 września 2020 roku w formie zmian w prawie budowlanym. Zgodnie z nimi każda instalacja o mocy powyżej 6,5 kWp wymaga sprawdzenia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., a do tego musi być zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej. W ten sposób liczba instalacji podlegająca uzgodnieniu stała się dużo wyższa.

 

Wymogi dotyczące uzgodnienia z rzeczoznawcą 

Panele fotowoltaiczne

W poprzednich latach rzeczoznawca był potrzebny tylko w instalacjach o szczególnych wymogach bezpieczeństwa ppoż. Nowy zapis dotyczy wszystkich budynków niezależnie od ich lokalizacji, przeznaczenia oraz rodzaju instalacji powyżej 6,5 kWp. Oznacza to, że trzeba również uzgadniać instalacje położone na gruncie, choć są one w mniejszym zagrożeniu niż fotowoltaika montowana na budynkach. Pod uwagę bierze się moc po stronie DC, czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych. Zakończenie budowy musi być także zgłoszone do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla lokalizacji obiektu. Instalacji poniżej 6,5 kWp nie trzeba uzgadniać niezależnie od tego, czy są one montowane na domach prywatnych, firmach czy budynkach użyteczności publicznej.

 

Projekt instalacji 

Zmiany wprowadzone w poprzednim roku dotyczą także zastąpienia projektu budowlanego  tzw. projektem tych urządzeń. Muszą znajdować się w nim określone informacje dla rzeczoznawcy oceniającego bezpieczeństwo ppoż. instalacji fotowoltaicznej. W dokumentacji powinien być przedstawiony budynek, jego usytuowanie oraz istniejące strefy niebezpieczne. W części opisowej znajdują się notatki na temat falownika, modułów fotowoltaicznych, poprowadzonych tras kablowych oraz zastosowanych zabezpieczeń. W części rysunkowej powinien znaleźć się schemat elektryczny całej instalacji oraz budynku wraz z panelami, okablowaniem i falownikiem. Projekt  musi uwzględniać obowiązujące normy i przepisy.

 

Główne wymagania ppoż. 

Inwestorzy powinni wybierać producentów i monterów, którzy gwarantują profesjonalną instalację oraz zabezpieczenie modułów fotowoltaicznych przed różnymi czynnikami, które mogą wywołać pożar. Sama instalacja powinna mieć możliwie najmniejszą liczbę połączeń wtykowych prądu stałego. Moduły nie mogą być montowane w pobliżu materiałów łatwopalnych. Ponadto instalacja musi mieć bezpieczniki, system odgromowy i przeciwpożarowy, który uruchomi tryb awaryjnego wyłączenia w przypadku pożaru.

Wyłączniki ppoż. standardowo montuje się w strefach pożarowych o kubaturze ponad 1000 m3. Przewody do modułów i falownika powinny być podwójnie izolowane i odpowiednio oznaczone. W celu uniknięcia tworzenia się rezystancji i wzrostu temperatury należy zastosować kompatybilne złącza i wtyki DC pochodzące od jednego producenta. W miejscu przyłączenia instalacji do sieci umieszcza się tabliczkę informacyjną. Redukcję napięcia umożliwiającą rozłączenie instalacji i bezpieczny demontaż można uzyskać dzięki optymalizatorom mocy prądu stałego.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami