14-06-2022

Instalacje fotowoltaiczne vs. polskie prawo

Fotowoltaika jest odpowiedzią na poszukiwania odnawialnych źródeł energii. W Polsce jej popularność rośnie proporcjonalnie do rosnących cen rachunków za prąd. Kwestie montażu i korzystania z instalacji często budzą jednak pewne wątpliwości inwestorów. Wynikają one z tego, że w polskich przepisach na próżno można doszukiwać się jednego aktu prawnego, który by je regulował. Istnieje ich przynajmniej kilka, a co więcej w ostatnim czasie niektóre z nich zostały znowelizowane. O tym, gdzie szukać przepisów prawnych dotyczących instalacji fotowoltaiki oraz o zmianach, jakie zostały wprowadzone w 2022 roku, piszemy poniżej.

 

Jakie przepisy regulują kwestie fotowoltaiki?

przepisy prawa

Kwestie projektowania, montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych regulują m.in. przepisy prawa budowlanego. Prawo budowlane szczegółowo określa, kiedy konieczne jest np. uzyskanie pozwolenia na montaż fotowoltaiki oraz w jakich przypadkach taką ewentualność trzeba zgłosić. Przykładowo zgodnie z przepisami o pozwolenia muszą ubiegać się ci, którzy planują montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 50 kW. Obowiązek zgłoszenia montażu fotowoltaiki mają też osoby, które chcą zamontować instalację o mocy większej niż 6,5 kW. Wówczas projekt należy omówić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a fakt zainstalowania fotowoltaiki, zgłosić do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz prawa budowlanego regulacje dotyczące fotowoltaiki można znaleźć też w prawie energetycznym. Przepisy prawa energetycznego regulują m.in. kwestie związane z zasadami instalacji systemów wytwarzających energię, w tym również odnawialnych źródeł energii. Ze względu na omówienie zasad korzystania z instalacji fotowoltaicznych kluczowe znaczenie ma również ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Ustawa OZE precyzuje m.in. definicje prosumentów oraz zasady rozliczania energii. Jej najnowsza nowelizacja od 1 kwietnia 2022 roku wprowadza zmiany właśnie w tej kwestii. Wśród nich wymienić można np. zastąpienie dotychczasowego systemu rozliczania energii nowym systemem net-billing.

O szczegółach nowego systemu rozliczeń prosumentów można przeczytać w tym artykule.

 

 

 

 

Produkty